Matkalakeuden lisä- ja erityisehdot

Nämä eritysehdot koskevat vain Matkalakeuden järjestämiä matkoja. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matkalakeus, ellei toisin ole mainittu. Muiden matkojen osalta noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja ( lue ne tästä ) ja kunkin matkanjärjestäjän erityisehtoja. Tarkista aina matkakohtaiset erityisehdot toimistoltamme.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Varattaessa matka aiemmin kuin 28 vrk ennen lähtöä, on matkan hinta maksettava seuraavasti:
- varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 50 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.

Matkan hinnan ollessa yli 250 € / henkilö
- varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 100 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.

Matkapaketti, jossa matkan osana on lento
- varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 300 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.

Jos matka varataan alle 28 vrk ennen lähtöä, on koko matkan hinta maksettava välittömästi matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, on Matkalakeudella oikeus peruuttaa matkavaraus.

Jotkut erikoismatkat ja lentohintatyypit saattavat edellyttää erityisehdon soveltamista.

Matkalakeuden toimistokulu on 50 € / hlö.

Matkaliput ja vahvistus
Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laiva- ja hotellitiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys toimistoomme. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan.

Passi
Matkustaja hankkii itse passin omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Matkanjärjestäjä opastaa mielellään tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

Peruutusehdot
Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki jolloin saamme tiedon peruutuksesta.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin (YVE 4 ja 5) :

· viimeistään 28 vrk ennen matkaa, jolloin peruutuskuluina peritään 50 € /henkilö.

· myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään varausmaksu

· myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään 50 % matkan hinnasta.

· Jos matka perutaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, peritään koko matkan hinta.

Poikkeus Yleisten valmismatkaehtojen kohtaan 8.2. reittilentojen erityisehtojen vuoksi lipunkirjoituksen jälkeen tehtyä nimen muutosta käsitellään peruutuksena ja uutena varauksena. Reittihintaisiin lentoihin perustuvista matkapaketeista peritään toimistokulujen lisäksi muut todelliset kulut (kuten lentoyhtiöiden tai muun palvelun tuottajan matkanjärjestäjältä perimät kulut.) Matkustajan tulee jo varausvaiheessa ottaa huomioon, että peruutuskulut erityisesti viime hetken peruutuksissa voivat olla toimistokuluja huomattavasti suuremmat myös sairastapauksissa.

Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä, voidaan periä kohtuullinen korvaus (YVE 4.4) etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. lennot, laivaliput, kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut, tapahtumaliput jne.), joista Matkalakeudella ei ole hinnanpalautusoikeutta. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, kts. kohta vakuutukset.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua alle 4 vrk:n pituisten matkojen osalta ja 14 vrk ennen matkan alkua pidempien matkojen osalta. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruttaa liityntäkuljetus tai muuttaa matka alkamaan satamasta / lentokentältä viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua, jos kuljetukseen ei ole ilmoittautunut riittävä määrä matkustajia, tällöin matkustajalle palautetaan kuljetuksen hinta. Matkojen ja liityntäkuljetusten toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia matkajärjestelyihin, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luoteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta. Virheitä eivät ole: lentoaikataulumuutokset, bussiaikataulumuutokset eikä hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen tai parempaan, jos sijainti ja palvelut eivät olennaisesti muutu.

Ryhmille
on omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka saa tarjouksen yhteydessä.

Ryhmänkerääjän vastuu: Ryhmänkerääjä on matkustajan yhdyshenkilö matkanjärjestäjään. Jollei muusta ole sovittu, yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmään kuuluvat saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.


Matkustajan vastuu
Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen bussin lähtöä paluumatkalle sekä tarkistamaan paluuaikataulut. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Jos matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksesta.


Vakuutukset
Matkatoimisto Matkalakeus ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta sekä tarkistamaan vakuutuksen kattavuuden.


Muutokset
Matkatoimisto Matkalakeus ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä mahdollisesti esitteessä ja Internetissä olevista painovirheistä. Tämä koskee hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, aikatauluja jne. Kaikki aikataulut, hinnat, ohjelmat jne. ovat sitoumuksetta, ja ne on aina matkaa varattaessa tarkistettava.

Muilta osin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja.

Matkalakeuden Kuluttajavirastonumero on 1952/07/Mj.